Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. ) noweklucze.pl sp. z o.o. informuje, że:

1.     Administratorem danych osobowych jest spółka noweklucze.pl sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2.     W sprawach związanych z danymi można kontaktować się pod adresem e-mail portal@noweklucze.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celach objętych prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i e oraz art.9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r.

4.     Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.     Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystamy z plików cookie - dowiedz się więcejclose